Etično voditeljstvo

Etični vodja s svojim delovanjem in zgledom prispeva k etičnosti in učinkovitosti celotne organizacije, pa tudi k razvoju, napredku in zadovoljstvu vseh interesnih skupin.

Poglej program

Podporna organizacijska kultura

Uspešen vodja upošteva vrednote okolja, hkrati pa vpliva na oblikovanje takšne organizacijske kulture, ki podpira uresničevanje strateških ciljev organizacije.

Poglej program

Povezovalno voditeljstvo

Povezovalni vodja utrjuje osebne vezi med zaposlenimi, gradi medsebojno zaupanje in vzpostavlja okolje, ki omogoča ustvarjalno in učinkovito delo.

Poglej program

Okrogle mize

Vaša znanja, izkušnje in mnenja štejejo. Na okroglih mizah bodo obiskovalci imeli priložnost aktivno sodelovati v pogovorih in diskusijah.

Poglej program
 • Izšel je zbornik s prispevki

  5. 7. 2016
  Spoštovani ambasadorji poslovne etike, na konferenci smo imeli možnost poslušati zanimive prispevke. Sedaj pa so dostopni tudi preko spleta. FEEL2016_Zbornik-prispevkov
 • Registracija med 8:00 in 9:00.

  7. 6. 2016
  Spoštovani, registracija na konferenci poteka med 8:00 in 9:00 uro. Vljudno vabljeni, da skupaj z nami ob jutranji kavi ali čaju in kreativnem klepetu začnete konferenčno dopoldne.  
 • dr. KIM STROM GOTTFRIED in dr. ANA M. SOBOČAN – osrednji govorki

  5. 2. 2015

  StromGottfried-Sobocan

  Na letošnji konferenci se bosta kot osrednji govorki predstavili profesorica dr. Kim Strom-Gottfried (levo) in dr. Ana M. Sobočan (desno). Podrobno bosta predstavili področje o katerem bo govora na konferenci.

 • KONFERENCA FEEL 2016

  4. 2. 2015

  june_9_calendar

  Z veseljem napovedujemo letošnjo konferenco na temo »Poslovna etika in konflikti vlog«. Konferenca Feel poteka že četrto leto zapored. Letos smo se odločili, da konferenco še bolj oplemenitimo z govorci iz različnih družbenih in poslovnih okoljih. Se vidimo!

V Društvu za poslovno etiko in etično voditeljstvo smo se skupaj s svetovalnim podjetjem Taktika plus odločili, da tudi v letošnjem letu 2016 pripravimo 4. razvojno konferenco o poslovni etiki in etičnem voditeljstvu – FEEL 2016. Letos bo konferenca potekala pod naslovom POSLOVNA ETIKA IN KONFLIKTI VLOG.

Poslanstvo poslovnih razvojnih konferenc FEEL vidimo v ozaveščanju in promociji poslanstva in razvojne vizije poslovne etike in etičnega voditeljstva prihodnosti. V tem vidimo doprinos vseh sodelujočih na konferenci k oblikovanju uglednjšega poslovnega okolja v Sloveniji in k razvoju uspešnejšega in učinkovitejšega poslovanja gospodarskih in drugih subjektov. In ne nazadnje, doprinos k večjemu zadovoljstvu in blagostanju državljanov.

Z etiko do boljše družbe.

Člani društva in zaposleni v svetovalnem podjetju Taktika plus si v vsakem trenutku poskušamo prizadevati za korektno, pravično in odgovorno delovanje ustvarja zaupanje in trdne vezi. Naše poslanstvo je ozaveščanje javnosti in širjenje koncepta poslovne etike, etičnega voditeljstva in etike v širšem smislu, v gospodarstvu, javnih ustanovah in civilni družbi.

 Društvo si prek svojih aktivnosti prizadeva za ustvarjanje etičnega poslovnega okolja, ki bo omogočalo pravično, pošteno in učinkovito sodelovanje med poslovnimi subjekti, izobraževalnimi ustanovami, vladnimi in nevladnimi organizacijami, akademskim svetom in civilno družbo.

Verjamemo, da imamo v Sloveniji že veliko dobrih praks iz različnih okoljih, vendar jim ne posvečamo dovolj pozornosti. Vse preveč smo usmerjeni v iskanje napak in razreševanje problemov manj pa v implementacijo dobrih praks v vsakdanje aktivnosti, v vsa okolja v katerih se gibljemo. Zato tudi odločitev za promocijo etičnih vedenj in etičnega odnosa do dela.

Do leta 2020 želimo v povezavi z ostalimi organizacijami, ki imajo podobno vizijo, ustvariti takšno etično poslovno okolje, ki bo osnova za učinkovito delo in sodelovanje ter zadovoljstvo celotne družbe. Začnimo pa že danes za boljši jutri.