Etično voditeljstvo

Etični vodja s svojim delovanjem in zgledom prispeva k etičnosti in učinkovitosti celotne organizacije, pa tudi k razvoju, napredku in zadovoljstvu vseh interesnih skupin.

Poglej program

Podporna organizacijska kultura

Uspešen vodja upošteva vrednote okolja, hkrati pa vpliva na oblikovanje takšne organizacijske kulture, ki podpira uresničevanje strateških ciljev organizacije.

Poglej program

Povezovalno voditeljstvo

Povezovalni vodja utrjuje osebne vezi med zaposlenimi, gradi medsebojno zaupanje in vzpostavlja okolje, ki omogoča ustvarjalno in učinkovito delo.

Poglej program

Okrogle mize

Vaša znanja, izkušnje in mnenja štejejo. Na okroglih mizah bodo obiskovalci imeli priložnost aktivno sodelovati v pogovorih in diskusijah.

Poglej program
 • KONFERENCA FEEL2015

  4. 2. 2015

  Z veseljem napovedujemo letošnjo konferenco na temo »Etični voditelj, Primeri dobrih praks«. Konferenca Feel poteka že tretje leto zapored. Največja novost letošnje konference je javni natečaj »Vzorni primeri etičnega vodenja sodelavcev«. Vabljeni!

  logo_2015 copy
 • EDWARD FREEMAN – osrednji govorec

  5. 2. 2015

  Na letošnji konferenci se bo kot osrednji govorec predstavil profesor Edward Freeman. Govoril bo o proučevanju primerov dobrih praks in svojih ugotovitvah, ki jih že vrsto let nabira na Poslovni šoli Darden na Univerze v Virginiji.

  Edward Freeman
 • O etiki in etičnem voditeljstvu spregovorimo na glas!

  11. 3. 2015
  Ponosno(!) jasno(!) in prepričljivo(!) spregovorite o poslovni etiki in opozorite na svoje etične prakse.
 • Na konferenci se nam bodo predstavili zelo zanimivi govorci!

  24. 4. 2015
  Vabljeni, da pogledate dopolnjen program. Pridružite se odlični družbi! Vabljeni pa tudi, da sodelujete v kratki raziskavi (klik!).
 • Govorniški oder

  27. 5. 2015
  Prihajate na konferenco? Bi si želeli udeležencem predstaviti projekt s področja etike? Imate zanimive zamisli. Pokličite nas in dali vam bomo priložnost - 041 710 277
  Speakers corner banner

V Društvu za poslovno etiko in etično voditeljstvo smo se skupaj s svetovalnim podjetjem Taktika plus odločili, da tudi v letošnjem letu 2015 pripravimo 3. razvojno konferenco o poslovni etiki in etičnem voditeljstvu – FEEL 2015. Letos bo konferenca potekala pod naslovom POSLOVNA ETIKA IN ETIČNI VODJE V DOBRIH PRAKSAH.

Poslanstvo poslovnih razvojnih konferenc FEEL vidimo v ozaveščanju in promociji poslanstva in razvojne vizije poslovne etike in etičnega voditeljstva prihodnosti. V tem vidimo doprinos vseh sodelujočih na konferenci k oblikovanju uglednjšega poslovnega okolja v Sloveniji in k razvoju uspešnejšega in učinkovitejšega poslovanja gospodarskih in drugih subjektov. In ne nazadnje, doprinos k večjemu zadovoljstvu in blagostanju državljanov.

Z etiko do boljše družbe.

Člani društva in zaposleni v svetovalnem podjetju Taktika plus si v vsakem trenutku poskušamo prizadevati za korektno, pravično in odgovorno delovanje ustvarja zaupanje in trdne vezi. Naše poslanstvo je ozaveščanje javnosti in širjenje koncepta poslovne etike, etičnega voditeljstva in etike v širšem smislu, v gospodarstvu, javnih ustanovah in civilni družbi.

 Društvo si prek svojih aktivnosti prizadeva za ustvarjanje etičnega poslovnega okolja, ki bo omogočalo pravično, pošteno in učinkovito sodelovanje med poslovnimi subjekti, izobraževalnimi ustanovami, vladnimi in nevladnimi organizacijami, akademskim svetom in civilno družbo.

Verjamemo, da imamo v Sloveniji že veliko dobrih praks iz različnih okoljih, vendar jim ne posvečamo dovolj pozornosti. Vse preveč smo usmerjeni v iskanje napak in razreševanje problemov manj pa v implementacijo dobrih praks v vsakdanje aktivnosti, v vsa okolja v katerih se gibljemo. Zato tudi odločitev za promocijo etičnih vedenj in etičnega odnosa do dela.

Do leta 2020 želimo v povezavi z ostalimi organizacijami, ki imajo podobno vizijo, ustvariti takšno etično poslovno okolje, ki bo osnova za učinkovito delo in sodelovanje ter zadovoljstvo celotne družbe. Začnimo pa že danes za boljši jutri.