KONFERENCA

Glavni cilj konference je oblikovanje priporočil za razvoj etičnega voditeljstva v slovenskem gospodarskem, kulturnem in javnem okolju.
Namen mednarodne konference FEEL 2014 je ozaveščanje vizije voditeljstva prihodnosti z orisom (a) etičnega voditelja, ki ga usmerjajo osebne vrednote, (b) etičnega voditelja, ki upošteva in spreminja vrednote kulturnega okolja, v katerem deluje organizacija, (c) etičnega voditelja, ki ustvarja sproščeno organizacijsko klimo za ustvarjalno delo sodelavcev s povezovalnim voditeljstvom, (d) etičnega voditelja, ki s sinergičnim voditeljstvom zagotavlja učinkovito timsko in projektno sodelovanje.

Komu je konferenca namenjena?

Članom nadzornih svetov gospodarskih družb, predsednikom in članom uprav ali direktorjem v gospodarskih družbah, direktorjem ali vodjem kadrovskih služb, drugim managerjem in vodjem, akademikom in študentom ter vsem tistim, ki se ukvarjajo z etičnostjo vodenja, organizacijsko kulturo in organizacijsko klimo ter vodenjem kreativnih in projektnih timov.