GOVORCI

“Good people will do bad things, if they have bad leaders.” - Guido Palazzo
“Unintentional unethical behavior leads to enormous costs. The first step to reduce these cost requires courage and open conversation about this unwanted organizational behavior.” - Darija Aleksić
“Človek, ki ob soočenju s samim seboj samega sebe ne nagovarja v kritičnem, tudi neprizanesljivem jeziku moralnih imperativov in etične prepričljivosti, obstane pred vrati samouresničenja, brezbarvno zatemnjen v predprostoru umnosti in prikrajšan za svobodo ponižne človečnosti.” - Andraž Teršek
“Velikemu človeku ni težko biti majhen.” - Aaron Marko
“To, da imamo občutek čiste vesti, še ne dokazuje, da smo ravnali prav.” - dr. Alojz Ihan
“Novinar, ki izgubi zaupanje bralcev, gledalcev, poslušalcev, je izgubil temelj svoje verodostojnosti. To pa lahko zgradi in brani le z doslednim spoštovanjem novinarske etike.“ - Matija Stepišnik
“Integriteta se vedno začne in konča pri posamezniku, njegovih vrednotah in pri najmanjših, vsakdanjih odločitvah.Naloga vodij je, da s svojim zgledom utrjujejo etično ravnanje v kulturo in vrednostni sistem svoje organizacije.“ - Medeja Lončar
Sonja Šmuc
Izvršna direktorica, Združenje Manager
dr. Stanislav Pejovnik
Predstojnik katedre za anorgansko kemijsko tehnologijo in materiale, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Guido Palazzo
Profesor poslovne etike, Univerza v Lozani, Švica
Naslov predavanja
Etična slepota
Medeja Lončar
Direktorica družbe, Siemens Slovenija
Naslov predavanja
Etika: abstraktna kategorija z zelo oprijemljivimi posledicami
mag. Darija Aleksić
Mlada raziskovalka, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani
dr. Eva Boštjančič
vodja katedre za psihologijo dela in organizacije, Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Naslov predavanja
Kako pristopiti k merjenju etičnega vedenja voditeljev?
dr. Rok Čeferin
Odvetnik in profesor, Odvetniška družba Čeferin in Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici
Naslov predavanja
Svoboda tiska in novinarska etika
dr. Alojz Ihan
Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Naslov predavanja
dr. Renata Salecl
Inštitut za kriminologijo, Ljubljana
Naslov predavanja
Ignorance as an ethical question
dr. Ana M. Sobočan
Raziskovalka in predavateljica, Fakulteta za socialno delo, Univerza v Ljubljani
dr. Andraž Teršek
Ustavnik, univerzitetni učitelj in publicist
dr. Vojko Anton Antončič
predsednik častnega razsodišča Združenja nadzornikov Slovenije
Naslov predavanja
Kodeks profesionalne etike Združenja nadzornikov Slovenije
mag. Tomaž Berločnik
Predsednik uprave, Petrol d.d.
mag. Dejan Jasnič
Direktor službe za preprečevanje, odkrivanje in raziskovanje prevar (SPORP), Zavarovalnica Triglav
Naslov predavanja
Aaron Marko
Senior partner, Gustav Käser Training International
Naslov predavanja
O etiki v poslu danes - mar obstaja?
Tadej Slapnik
Forum socialnega podjetništva
Naslov predavanja
Etična izbira: Razvoj ekonomske demokracije in delavskih zadrug
Matija Stepišnik
predsednik Društva novinarjev Slovenije
Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.