KONFERENCA

Glavni cilj konference je oblikovanje priporočil za razvoj etičnega voditeljstva v slovenskem gospodarskem, kulturnem in javnem okolju.
Namen mednarodne konference FEEL 2013 je ozaveščanje vizije voditeljstva prihodnosti z orisom (a) etičnega voditelja, ki ga usmerjajo osebne vrednote, (b) etičnega voditelja, ki upošteva in spreminja vrednote kulturnega okolja, v katerem deluje organizacija, (c) etičnega voditelja, ki ustvarja sproščeno organizacijsko klimo za ustvarjalno delo sodelavcev s povezovalnim voditeljstvom, (d) etičnega voditelja, ki s sinergičnim voditeljstvom zagotavlja učinkovito timsko in projektno sodelovanje.

Komu je konferenca namenjena?

Članom nadzornih svetov gospodarskih družb, predsednikom in članom uprav ali direktorjem v gospodarskih družbah, direktorjem ali vodjem kadrovskih služb, drugim managerjem in vodjem, akademikom in študentom ter vsem tistim, ki se ukvarjajo z etičnostjo vodenja, organizacijsko kulturo in organizacijsko klimo ter vodenjem kreativnih in projektnih timov.

Kakšni sta organizacijska in vsebinska zasnova konference?

Konferenca temelji na štirih vsebinskih in organizacijskih sklopih. Sklop Etično voditeljstvo je namenjen spoznavanju značilnosti etičnega vodje in pozitivnih učinkov njegovega delovanja na vse interesne skupine podjetja. Podporna organizacijska kultura poudarja pomen vrednot okolja pri vodenju, pa tudi pomen vpliva vodje na oblikovanje ugodne organizacijske kulture. Povezovalno voditeljstvo opredeljuje vlogo vodje pri utrjevanju osebnih vezi med zaposlenimi in pri vzpostavljanju okolja, ki omogoča ustvarjalno in učinkovito delo. V sklopu Sinergčno vodenje timov so na prvem mestu vrednote, s katerimi vodja ustvarja zmagovalen tim.

Programska zasnova

Zakaj FEEL2013?

Mednarodna konferenca FEEL2013 (Future Ethical Effective Leadership) je dogodek, posvečen voditeljstvu prihodnosti. Znašli smo se v prehodnem obdobju, v katerem pravila iz preteklih desetletij ne veljajo več, smernice za prihodnost pa še niso postavljene. Kako naprej? Na čem naj gradimo? Kam naj se usmerimo? Pridružite se nam, prepričani smo, da bomo skupaj našli odgovore na tovrstna vprašanja!

Aplikativna raziskava

Brez diagnoze težko oblikujemo priporočila in predloge za izboljšavo. Na mednarodni konferenci FEEL2013 bodo zato predstavljeni tudi rezultati aplikativne raziskave o stanju na področju voditeljstva v Sloveniji, z zornega kota vsebin, ki bodo obravnavane na dogodku. Med potekom konference bo skupina strokovnih sodelavcev spremljala ključne misli sodelujočih in ob koncu konference pripravila priporočila za razvoj voditeljstva pri nas.