Kako od besed k dejanjem?

Uresničevanje poslovne etike
in družbena odgovornost

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

KDAJ? + KJE?

21. marec 2017, Ljubljanski grad, Stanovska dvorana Prijava

feel_logo2017_transparent

Smiselnost vašega prihoda…

Smiselnost 5. aplikativno razvojne konference o menedžmentu poslovne etike in etičnega voditeljstva vidimo v »skromnosti« praktičnih pristopov za implementacijo teoretičnih konceptov etike in poslovne etike v poslovnih praksah podjetij in druge oblike družbene organiziranosti. Dobrih praks je razmeroma malo – nekoliko več v velikih organizacijah, nekoliko manj v srednjih, malih in mikro organizacijah. Teorija očitno težko prehaja v prakso.

Družbeno odgovorno ravnanje postaja v 21. stoletju vedno bolj pomembno ne le v podjetjih temveč v družbi nasploh. Predstavlja pogoj za dobre odločitve, finančno uspešnost, predstavlja neizogiben dejavnik konkurenčnosti in trajnostnega obstoja. Prav iz teh razlogov na letošnji konferenci povezujemo poslovno etiko z družbeno odgovornostjo, ki ima v našem okolju že večletne prakse, zato lahko te prakse doprinesejo tudi k aplikativnemu razvoju poslovne etike in etičnega voditeljstva in obratno.

Pričujoča konferenca je namenjena prenašanju vzorcev dobih praks za boljše prakse. Prepričani smo, da se morajo razvijati prav vse organizacije, saj bodo vedno ene, ki so »prve«, »najboljše ta hip« t.j. tiste, ki so lahko vzor drugim in v pomoč pri njihovemu razvoju. Prenašanje dobrih praks predstavlja tudi doprinos k spreminjanju naše organizacijske kulture, ki s svojimi obstoječimi in ustaljenimi vzorci vedenja in ravnanja zavira uspešnost prenavljanja ustaljenih vzorcev etičnih praks in družbene odgovornosti. 

Področje poslovne etike in družbene odgovornosti je zelo aktualno tudi na področju sprejemanj novih ISO standardov in z njimi povezanimi aktivnostmi. Veliko organizacij je še na poti prenavljanja ISO standardov in prav za te je konferenca priložnost in spodbuda za spoznavanje pristopov prenove.

Koristi…

Poslanstvo aplikativne razvojne konference je ozaveščanje javnosti in širjenje koncepta etike, poslovne etike, etičnega voditeljstva in družbeno odgovornega ravnanja v gospodarstvu, javnih ustanovah in civilni družbi.


Vizija…

Vizija aplikativno razvojne konference je »oblikovana spominska sled pri udeležencih konference” o smiselnosti, pomenu in pomembnosti etičnega poslovanja in družbeno odgovornega ravnanja ter izbire ustreznih pristopov za uresničevanje v poslovnih praksah. Želimo ustvariti takšno etično in družbeno odgovorno poslovno okolje, ki bo osnova za učinkovito delo in sodelovanje ter zadovoljstvo celotne družbe.

Uporabnost…

Konferenca je namenjena predstavitvi tudi teoretičnih razmišljanj, dobrih praks ter različnih praktičnih pristopov za razvoj poslovne etike in družbene odgovornosti v organizacijskih okoljih. Začnimo že danes za boljši jutri.

 

Udeleženci… 

Predsedniki in člani nadzornih svetov, predsedniki in člani uprav, direktorji podjetij, direktorji kadrovskih področij, direktorji javnih in upravnih organizacij, župani občin, direktorji občinskih uprav in upravnih organov, direktorji javnih podjetij, ustanov in zavodov, direktorji interesnih združenj ter vsi ostali strateški in operativni vodje, za katere so prakse etičnega in družbeno odgovornega ravnanja ključnega pomena za njihovo uspešnost upravljanja, vodenja in dela.

GOVORCI

Pridružujemo si pravico, da se govorci še spremenijo.

Uvodne besede v konferenco:

dr. Stanislav Pejovnik

dr. Stanislav Pejovnik

Član društva za poslovno etiko in etično voditeljstvo ter nekdanji rektor Univerze v Ljubljani

mag. Irena Prijović

mag. Irena Prijović

Generalna sekretarka Združenja nadzornikov Slovenije

več…

Matija Goljar

Matija Goljar

Ustanovitelj in vodja Ustvarjalnika ter predstavnik Foruma za socialno podjetništvo Slovenije

Tim sodelavcev Zavarovalnice Triglav:

Andrej Slapar

Andrej Slapar

Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav

 

Marica Makoter

Marica Makoter

Članica Uprave - delavska direktorica Zavarovalnice Triglav

mag. Maja Golovrški

mag. Maja Golovrški

Direktorica službe za skladnost poslovanja v Zavarovalnici Triglav

mag. Rok Pongrac

mag. Rok Pongrac

Direktor službe za tehnološko podporo osebnih zavarovanj

mag. Uroš Gunčar

mag. Uroš Gunčar

Direktor svetovalnega podjetja NETS

Individualni govorci v vsebinskih sklopih:

dr. Darija Aleksić

dr. Darija Aleksić

Raziskovalka in asistentka na Ekonomski fakulteti v Ljubljani

več…

dr. R. Boyd Johnson

dr. R. Boyd Johnson

Mednarodni raziskovalec na Indiana Wesleyan University, ZDA

več…

dr. Srečo Dragoš

dr. Srečo Dragoš

Docent na Fakulteti za socialno delo v Ljubljani

več…

dr. Matej Grošelj

dr. Matej Grošelj

Vodja raziskav in razvoja v podjetju Avant car

dr. Gregor Hauc

dr. Gregor Hauc

mag. Anita Hrast

mag. Anita Hrast

Direktorica IRDO – Inštituta za razvoj družbene odgovornosti

več…

ddr. Matjaž Mulej

ddr. Matjaž Mulej

Zaslužni profesor

več…

Matej Mušič

Matej Mušič

Predsednik Društva za poslovno etiko in etično voditeljstvo

dr. Aleš Pustovrh

dr. Aleš Pustovrh

Soustanovitelj in vodja programa pri ABC pospeševalniku

dr. Adriana Rejc Buhovac

dr. Adriana Rejc Buhovac

Redna profesorica na Ekonomski fakulteti v Ljubljani

več…

Aleš Seidl

Aleš Seidl

Direktor podjetja AS System

dr. Iztok Simoniti

dr. Iztok Simoniti

Karierni diplomat

mag. Vesna Vodopivec

mag. Vesna Vodopivec

Direktorica Sektorja za upravljanje s kadri in razvoj organizacije NLB

več…

Udeleženci okrogle mize:

dr. Matej Tušak

dr. Matej Tušak

Predstojnik katedre za psihologijo športa na Fakulteti za šport v Ljubljani

Alenka Bikar

Alenka Bikar

Nekdanja vrhunska atletinja

Eva Kovač

Eva Kovač

Mikropis holding

Britta Bilač

Britta Bilač

Nekdanja vrhunska atletinja

Vasja Žemva

Vasja Žemva

Vodja projekta »Otroci si želijo pomagati« pri Gorski reševalni zvezi Slovenije

več…

Tilen Zajc

Tilen Zajc

Vrhunski športnik

PROGRAM

Pridružujemo si pravico, da se program še spremeni.

08.30 – 08:55       REGISTRACIJA UDELEŽENCEV

08.55 – 09.00       OTVORITEV KONFERENCE


9.00 – 09.30         UVODNI NAGOVORI

Uvodni nagovor dr. Stanislava Pejovnika, člana Društva za poslovno etiko in etično voditeljstvo ter nekdanjega rektorja Univerze v Ljubljani

Uvodni nagovor mag. Irene Prijović, generalne sekretarke Združenja nadzornikov Slovenije

Uvodni nagovor Matije Goljarja, ustanovitelja in vodje Ustvarjalnika ter predstavnik Foruma za socialno podjetništvo Slovenije


09:30 – 11:00       ZAVAROVALNICA TRIGLAV – CELOVITI PRIMER DOBRE PRAKSE NA PODROČJU POSLOVNE ETIKE IN DRUŽBENE ODGOVORNOSTI

Tim sodelavcev Zavarovalnice Triglav:

Andrej Slapar, predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav

Marica Makoter, članica Uprave – delavska direktorica Zavarovalnice Triglav

mag. Maja Golovrški, direktorica službe za skladnost poslovanja v Zavarovalnici Triglav

mag. Rok Pongrac, direktor službe za tehnološko podporo osebnih zavarovanj

in mag. Uroš Gunčar, direktor svetovalnega podjetja NETS


11:00 – 11:30         Odmor in neformalno druženje ob kavi, čaju in prigrizku.

11:30 – 13:30         GLOBALNI POGLEDI NA POSLOVNO ETIKO IN DRUŽBENO ODGOVORNOST

Koordinator vsebinskega sklopa in govorec: Matej Mušič, predsednik Društva za poslovno etiko in etično voditeljstvo

dr. R. Boyd Johnson, mednarodni raziskovalec, Indiana Wesleyan University, ZDA: Medkulturni dialog: ZDA-Slovenija (Dr. R. Boyd Johnson in g. Peter Ilgo, direktor podjetja PCON d.o.o.)

dr. Srečo Dragoš, docent na Fakulteti za socialno delo v Ljubljani: Etika participacije

mag. Anita Hrast, direktorica IRDO – Inštituta za razvoj družbene odgovornosti: Pakt za mlade – Slovenija in Evropa

ddr. Matjaž Mulej, zaslužni profesor: Globalni pogled na nujo družbene odgovornosti danes in jutri

dr. Iztok Simoniti, karierni diplomat: Kaj so lahko temelji svetovne etike?


13:30 – 14:00         Odmor in neformalno druženje ob kavi, čaju in prigrizku.


14.00 – 16.00         ORGANIZACIJSKI PRISTOPI K POSLOVNI ETIKI IN DRUŽBENI ODGOVORNOSTI 

Koordinatorica vsebinskega sklopa in govorka: dr. Darija Aleksić, raziskovalka in asistentka na Ekonomski fakulteti v Ljubljani: Deviantnost na delovnem mestu – vedenje, ki muči 95 % organizacij

dr. Matej Grošelj, vodja raziskav in razvoja v podjetju Avant car: Globalne disrupcije in njihov vpliv na družbo: primer nove mobilnosti

dr. Aleš Pustovrh, soustanovitelj in vodja programa na ABC pospeševalniku: Menedžment poslovne etike v startup podjetjih

dr. Adriana Rejc Buhovac, redna profesorica na Ekonomski fakulteti v Ljubljani: Izzivi razvijanja in uresničevanja trajnostnih strategij

mag. Vesna Vodopivec, direktorica Sektorja za upravljanje s kadri in razvoj organizacije NLB: CSR –HR = (samo) PR

Aleš Seidl, direktor podjetja AS System in dr. Gregor Hauc: Primer dobre prakse etike v AS-System d.o.o. pri prehodu na ISO9001:2015


16:00 – 16:15         Odmor in neformalno druženje ob kavi, čaju in prigrizku.


16.15 – 17:15        Okrogla miza: » S SPREMEBAMI OD BESED K DEJANJEM. «

                              Voditeljica okrogle mize: Eva Kovač, Mikropis holding

Znani in zanimivi govorci iz javnega, gospodarskega in športnega življenja bodo spregovorili o tem, kako do uresničevanja poslovne etike in družbene odgovornosti.

dr. Matej Tušak, Predstojnik katedre za psihologijo športa na Fakulteti za šport v Ljubljani

Alenka Bikar, nekdanja vrhunska atletinja

Britta Bilač, nekdanja vrhunska atletinja

Tilen Zajc, vrhunski športnik

Vasja Žemva, vodja projekta »Otroci si želijo pomagati« pri Gorski reševalni zvezi Slovenije

PRIJAVA

Izpolnite spodnji prijavni obrazec.

Študent, brezposelni

Udeleženec, redni ali izredni študent ali brezposelna oseba.
25 €/os.
 • Kotizacija za študente znaša 25 € z vključenim DDV. S prijavo na dogodek vam izstavimo račun, ki ga poravnate pred dogodkom.
Prijavni obrazec

Skupinska prijava

Prijava treh ali več udeležencev hkrati.
50 €/os.
 • Kotizacija za skupino znaša 50 € na osebo z vključenim DDV. S prijavo na dogodek vam izstavimo račun, ki ga poravnate pred dogodkom.
Prijavni obrazec

Pobudniki, ambasadorji in organizatorji:

Screen Shot 2016-09-19 at 10.25.21Zavarovalnica Triglav d.d., pobudnik in ambasador

Screen Shot 2016-09-19 at 10.25.07

Petrol d.d., pobudnik in ambasador

Bureau Veritas, pobudnik in ambasador

logotip_2012

Taktika plus d.o.o., pobudnik, ambasador in organizator

Mestna občina Ljubljana, pobudnik in ambasador

Promotorji:

LOgo etično oglaševanje ETIKA 10 LET

Etika d.o.o., medijski sopokrovitelj

Zavod-YpsilonZavod Ypsilon, promotor

Vitafit_2014_06_23 Logo in slogan-01 RBG ZA WEB ALI TISKALNIKVitafit., medijski sopokrovitelj

logo dvignimo slovenijo

Dvignimo Slovenijo, promotor

irisbozic

Iris Božič

Koordinatorka PR dejavnosti konference FEEL 2017

iris.bozic@taktika-plus.si / 040 171 040

Programski odbor konference FEEL 2017:

 1. Matej Mušič, predsednik programskega odbora
 2. dr. Darija Aleksić, članica programskega odbora
 3. Matija Blažič, član programskega odbora
 4. Vasja Butina, samostojni svetovalec programskega odbora
 5. dr. Gregor Hauc, član programskega odbora
 6. Peter Ilgo, član programskega odbora
 7. Franci Smolič, samostojni svetovalec programskega odbora
 8. dr. Ana Sobočan, članica programskega odbora
 9. Milan Terpin, član programskega odbora
 10. Iris Božič, svetovalka in sekretarka programskega odbora

Konferenca FEEL 2017

PARTNERJI in PODPORNIKI

Tudi v vaši organizaciji napredno razmišljate o etiki poslovanja? Postanite podporniki